OPIS PROJEKTU:

Projekt dotyczy rekompozycji ogrodu
przy gmachu Generalnej Dyrekcji Dóbr Książęcych w Pszczynie.
Głównym celem pracy było utworzenie nowoczesnej przestrzeni, współgrającej z historyczną architekturą „Paleji”, w której planowane jest założenie Muzeum I Wojny Światowej.
W pracy przedstawiono możliwości przebudowy parku, ukazano jak można korzystnie zmienić zaniedbany teren, poprawić ogólną estetykę oraz nadać nową funkcję.

Projekt prezentowany na wystawie DAISY DAYS w Pszczynie w 2017 roku.

Temat

PROJEKT AKADEMICKI- PRACA DYPLOMOWA INZYNIERSKA /fragment/

Lokalizacja

PSZCZYNA

Powierzchnia
Data

2015