OPIS PROJEKTU:

Projekt koncepcyjny zakładający rewitalizacje Alei Trzech Wieszczów w Krakowie.
Celem niniejszego opracowania było przywrócenie Alei pierwotnego obrazu zielonej reprezentacyjnej Alei, której głównym odbiorcą są jej mieszkańcy i odwiedzający.
Projekt dyplomowy został opracowany przy założeniu powstania trzeciej pełnej obwodnicy, która jest kluczowym elementem przy przyjętych założeniach odciążenia miasta z istniejącego intensywnego ruchu samochodowego. Aleje Trzech Wieszczów to obecnie drugą obwodnica miasta, przeciążona i zredukowana do funkcji komunikacyjnej. Ich rewitalizacja Alei to niesłychanie istotne zagadnienie w polityce planistycznej miasta. Nasilający się przepływ pojazdów zmotoryzowanych przyczynia się do całkowitego paraliżu miasta i znacząco obniża standardy życia mieszkańców i funkcjonowania aglomeracji.

Praca magisterska wykonana w zespole wraz z Klaudią Siudak.

Temat

PROJEKT AKADEMICKI/ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Lokalizacja

KRAKÓW

Powierzchnia

9 km2

Data

2016