OPIS PROJEKTU:

Celem niniejszej pracy dyplomowej jest ukazanie możliwości zmiany sposobu użytkowania terenu zlokalizowanego pomiędzy osiedlami Kolonia Jasna, Piastów i Siedlice.
Idea koncepcji ujętej w opracowaniu przewiduje utworzenie miejskiego parku, który w myśl idei Ogrodów Jordanowskich byłby miejscem zabaw, szeroko pojętej rekreacji oraz wypoczynku, a co najważniejsze powstałby w oparciu o wytyczne dla projektowania bez barier architektonicznych. Takie założenie umożliwiłoby korzystanie z parku wszystkim osobom bez względu na wiek czy posiadane dysfunkcje. Nowo powstały park, dzięki lokalizacji w pobliżu dużych osiedli, mógłby stać się alternatywa dla zabytkowego Parku Pszczyńskiego. Zatem za cel pracy przyjęto zaprezentowanie możliwości nowego zagospodarowania przedmiotowego terenu na funkcje służące lokalnej społeczności jako przestrzeń publiczna.

Temat

PROJEKT AKADEMICKI/ STUDIA PODYPLOMOWE – fragment opracowania

Lokalizacja

KRAKÓW

Powierzchnia

5,3 ha

Data

2018