RODO i ochrona prywatności na stronę www

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej firmy. Chcielibyśmy zapewnić Państwo, że ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

Poniżej zamieściliśmy szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzany dane i jak chronimy prywatność Klientów. Dotyczy to zarówno danych pozyskanych przez zapytania i kontakty ze strony internetowej, jak i podczas spotkań, kontaktów telefonicznych i w czasie współpracy projektowej.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów

Kto jest administratorem danych?

Marta Żak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: MZ Pracownia Projektowa ul. Młyńska 6a/5 43-200 Pszczyna , NIP: 6381765948., REGON: 383675623

Jakie są cele przetwarzania danych:

 • Przedstawienie oferty usług projektowych/wykonawstwa, przygotowanej indywidualnie dla klienta
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania
 • Formułowanie umów

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych:

Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Kto jest odbiorcą danych:

Przechowywane przez nas dane mogą być przetwarzane bez zewnętrzne podmioty, z których usług korzystamy. Podmioty te wybieramy z należytą starannością, w trosce o bezpieczeństwo danych. Do podmiotów tych mogą należeć:

 1. hostingodawca – dostawca serwera, na którym przechowywane są dane
 2. dostawca systemu do fakturowania,
 3. dostawca narzędzia do budowania i obsługi landing pages (strony lądowania),
 4. dostawca chmur obliczeniowych,
 5. biuro rachunkowe (dane przetwarzane są na dokumentach księgowych),
 6. kancelaria prawna,
 7. techniczna obsługa strony internetowej (mogą mieć dostęp do danych w przypadku prac konserwacyjnych lub technicznych)
 8. firma kurierska,
 9. pozostali podwykonawcy.

Przetwarzane  dane osobowe mogą pojawić się w dokumentacji finansowo-księgowej, przekazywanej do odpowiednich urzędów (np. Skarbowy). Jesteśmy także zobowiązani prawem do udostępnienia Twoich danych osobowych odpowiednim służbom uprawnionym do takiego dostępu (Policja, sądy, prokuratura).

Prawa dotyczące przetwarzania danych:

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych (szczegółowy opis w art. 16-21 RODO):

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do poprawiania i modyfikacji swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jaki jest okres przetwarzania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres sześciu miesięcy od daty ich pozyskania bądź od daty zakończenia projektu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia Pani/Panu oferty usług lub udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji:

Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Wszystkie strony zarządzane przez MZ Pracownia Projektowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystują pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Poniżej znajdziesz natomiast szczegółowe informacje na temat plików cookies funkcjonujących w ramach naszej strony.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Korzystając z naszej strony z włączoną w przeglądarce obsługą plików cookies, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies, instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com).

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.